Nyheter

Nu har vi påbörjat vår första etapp med utbyggnaden av vårt nya Dagis/Nattis, vi beräknar att vara klara att starta verksamheten under början av Oktober.

Vår andra etapp påbörjas våren 2013 med uppsnyggning av byggnaderna och områderna runt om kring.